Προσέγγιση του Ασθενούς

Στο κέντρο μας προσεγγίζουμε το πρόβλημα του ασθενούς με εξαιρετικό σεβασμό, επιστρατεύουμε τις αναγκαίες παρακλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις, καταλήγουμε στη διάγνωση με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και υιοθετούμε την πιο κατάλληλη θεραπεία με το πιο διαδραστικό μετεγχειρητικό πρόγραμμα.

Τα βήματα που ακολουθούμε για την επίτευξη του στόχου μας συνοψίζονται:

 • Στη διαγνωστική προσέγγιση

  • Λήψη ιστορικού

  • Κλινική εξέταση

  • Εργαστηριακός έλεγχος

  • Ακτινολογικός έλεγχος

  • Ειδικές εξετάσεις

  • Τελική αξιολόγηση –διάγνωση

 • Στη θεραπευτική – συντηρητική αγωγή όπου προκρίνεται

  • Φαρμακευτική αγωγή

  • Τοποθέτηση ναρθήκων και κηδεμόνων

  • Έγχυση ενδαρθρικών ενέσεων

  • Φυσικοθεραπείες

 • Στο χειρουργικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει

  • Προεγχειρητική εκτίμηση του ασθενούς

  • Οργάνωση του χειρουργείου

  • Σχεδιασμό και υιοθέτηση των επιλεγμένων προσπελάσεων

  • Επιλογή των υλικών οστεοσύνθεσης

 • Στη συμβουλευτική

  • Το διατροφικό και διαιτολογικό πρόγραμμα

  • Τις ασκήσεις και το πρόγραμμα αποκατάστασης

  • Τη στάση και θέση του σώματος στο γραφείο και στην εργασία

  • Συμβουλές για αποτροπή ανεπιθύμητων συμβάντων

 • Στην Εκπαιδευτική παρέμβαση

  • Μαθήματα στους νέους γιατρούς και συμβουλές στους φορείς υποστήριξης υγείας (νοσηλεύτριες, τεχνικούς – φυσικοθεραπευτές)

  • Πληροφορίες και στήριξη μέσω του διαδικτύου σε αυτούς που βρίσκονται μακριά και έχουν την ανάγκη συμβουλευτικής προσέγγισης